ACTE NECESARE INSCRIERII

1. Fisa de inscriere
2. Fisa de consultatii medicale
3. Contractul de parteneriat
4. Copie dupa CI/pasaportul parintelui/tutorelui  
5. Copie dupa certificatul de nastere  
6. Copie dupa carnetul de vaccinari  
7. Buletinele de analiza pentru:  
  a. exudat faringian;  
  b. examen coproparazitologic
8. Aviz de intrare in colectivitate